Zpětný leasing

Zpětný leasing funguje na poměrně jednoduchém principu. Narozdíl od leasingu klasického, kde jde o získání automobilu, strojního vybavení apod., se v tomto případě snaží majitel automobilu získat hotové finanční prostředky.

Leasingová společnost odkoupí a původnímu majiteli ho následně pronajme. Jakmile dojde ke splacení celkové hodnoty pronajatého majetku, přechází tento zpět do vlastnictví původního majitele.

Výhody zpětného leasingu

  • Rychlé získání hotovosti
  • Velmi rychlé vyřízení
  • V souhrnu výhodnější než klasický úvěr
  • Jezdíte stále ve svém automobilu
  • Disponujete potřebnými financemi